Vi har fått våra ansökningar om företagsstöd beviljade inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för Naturknuten® Lantbruk samt Naturknuten®.

Stödet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och representerar 40 procent av våra aktuella investeringskostnader eller högst 755 733 SEK.

Syftet och målet med investeringen för Naturknuten® Lantbruk är att få en rationellare produktion med utökade intäktsmöjligheter för gården.

Investeringen består av ny om tillbyggnad av djurstall, gödselhantering, foderlagring/lokal och biodling.

Syftet och målet med investeringen för Naturknuten® är att kunna erbjuda en säker, lantlig besöksgård som ger en rationellare verksamhet samt ökade intäkter.

Investeringen består av ombyggnad/upprustning av delvis befintliga byggnader men även helt nya byggnationer.

Stödet omfattas av prioriteringen för investeringsstöd för ökad konkurrenskraft och för att skapa nya jobb.

Stödet betalas ut när investeringarna är utförda och betalda.

Vi är mycket tacksamma för stödet och ser framemot att få genomföra dessa projekt.