Naturknuten® I Ur och Skur med djur är en privat fristående pedagogisk barnomsorgs alternativ.

Vi bedriver verksamheten på vår lilla lantgård, med skogen in på knuten. Vi bedriver verksamhet enligt Friluftsfrämjandet I Ur och Skur pedagogik samt utifrån läroplan för förskolan, Lpfö18.

Naturen erbjuder möjligheter att träna och utveckla kroppen genom att hoppa, gå, springa, krypa, balansera, leka… Kroppsuppfattningen blir god och självförtroendet stärks när barnen behärskar sin kropp. Barnen är med på stalltjänst ibland, barnen får inblick i djurens liv på gården allt mellan mata, känna, lukta, se, höra, fårklipp, lammungar, kycklingar som kläcks till dygnspridaren som far till åkern. Empati stärks och hänsyn till andra, vi lär oss om djuren och hur de trivs i vår närvaro.

Leken är ett viktigt redskap som bl.a. utvecklar barnets fantasi, språk, mattematik, teknik, sociala kompetens och samspel.

Genom att vistas i naturen och få upplevelser med lek och iakttagelser kommer kunskapen och glädjen att få vara där i livet.

Skogsknytte/mulle, leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i skogen. Vi lär oss om det som lever och växer samt att vara aktsamma om det som finns i naturen. Matsäckstunden ger bl.a. gemenskap, närhet och trygghet.

Aktiviteter skiftar efter årstider och barngruppens sammansättning.

Vill ni ställa er i kö till Naturknuten® I Ur och Skur med Djur görs detta på Borlänge kommuns hemsida. För närvarande har vi öppet vardagar 7.30 till 16.30 och har 15 barn inskrivna 1-6 år.

Ni är välkommen att höra av er så kan vi berätta mer om vår verksamhet.